Meer informatie over deze opleidingsonderdelen is terug te vinden op de  studiekiezer van Universiteit Gent.

Eerste semester

Klimatologie en meteorologie

Transportgeografie

Ruimtelijke analyse I

Inleiding mineralogie

Programmeren

Cartografie

Tweede semester

Inleiding bodemkunde

Landschapskunde I

Topometrie

Teledetectie

De biosfeer: planten

Inleiding petrologie

Sociologie

De Geoschat ligt in de Binnenstad