eerste semester

 • Klimatologie en meteorologie
 • Transportgeografie
 • Ruimtelijke analyse I
 • Inleiding mineralogie
 • Programmeren
 • Cartografie

tweede semester

 • Inleiding bodemkunde
 • Landschapskunde I
 • Topometrie
 • Teledetectie
 • De biosfeer: planten
 • Inleiding petrologie
 • Sociologie