Onderstaande versie van de juridische statuten (2021-2022) werd bekend gemaakt op 26 september 2021 en is actief vanaf 3 oktober 2021.

Statuten: 2021-2022