Onderstaande versie van de juridische statuten (2023-2024) werd bekend gemaakt op 1 maart 2024 en is actief vanaf 8 maart 2024.

Onderstaande versie van het intern reglement (2023-2024) werd bekend gemaakt op 1 maart 2024 en is actief vanaf 8 maart 2024.