De opleiding geografie en geomatica bestaat uit drie bachelorjaren en twee masterjaren. In het academiejaar 2017-2018 is de opleiding lichtjes veranderd: de drie bachelorjaren zijn nu volledig gemeenschappelijk. Vroeger was dit enkel het eerste bachelorjaar waarna er een keuze gemaakt moest worden voor geografie of landmeetkunde. Vanaf academiejaar 2020-2021 zijn ook de twee aparte masteropleidingen voor geografie en landmeetkunde samengevoegd tot de master in de geografie en geomatica.

Meer informatie over de opleiding kan je  hier vinden.