De opleiding geografie en geomatica bestaat uit drie bachelorjaren en twee masterjaren. In het academiejaar 2017-2018 is de opleiding lichtjes veranderd:  de drie bachelorjaren zijn nu volledig gemeenschappelijk. Vroeger was dit enkel het eerste bachelorjaar waarna er een keuze gemaakt moest worden voor geografie of landmeetkunde.