Geografica is er voor alle studenten geografie en geomatica van de Ugent. De kring wordt bestuurd door een praesidium bestaande uit 16 personen. Jaarlijks worden tal van activiteiten zoals feestjes, quizzen, sportactiviteiten, cantussen, weekends… georganiseerd.

De statuten van Geografica kunnen hier geraadpleegd worden: statuten*.

*Versie 2019-2020, bekend gemaakt op 2/04/2020 met ingang vanaf 9/04/2020