Vanaf academiejaar 2020-2021 werden de twee bestaande masteropleidingen samengevoegd tot de master in de geografie en geomatica. Deze bestaat uit vijf algemene vakken, de masterproef, twee zelf te kiezen majors en een zelf te kiezen minor. Meer info kan je  hier vinden.

Algemene vakken

Onderzoeksontwerp

Fysisch milieu en ontwikkeling

GIS: toepassingen

Teledetectie: toepassingen

Geïntegreerd internationaal projectwerk

Majors

Fysische geografie

Landschapskunde

Stadsgeografie

Cartografie en geografische informatiesystemen (GIS)

Topografie en hydrografie

Minors

Onderzoek en ontwikkeling

Omgeving en planning

Landmeetkunde