In de derde bachelor moet een bachelorproef  gemaakt worden, deze bevat 10 studiepunten. Verder moeten er ook keuzevakken gevolgd worden voor 10 studiepunten. Meer informatie over deze opleidingsonderdelen is terug te vinden op de  studiekiezer van Universiteit Gent.Eerste semester

Bevolkings- en stadsgeografie

Ruimtelijke analyse II

Databanken

Regionale geomorfologieTweede semester

Landschapskunde II

Actuele vraagstukken in de geografie en geomatica

Inleiding ecologie