In de derde bachelor moet een bachelorproef gemaakt worden, deze bevat 10 studiepunten. Verder moeten er ook keuzevakken gevolgd worden voor 10 studiepunten.

eerste semester

  • Bevolkings- en stadsgeografie
  • Ruimtelijke analyse II
  • Databanken
  • Regionale geomorfologie

tweede semester

  • Landschapskunde II
  • Actuele vraagstukken in de geografie en geomatica
  • Inleiding ecologie

Meer informatie over deze opleidingsonderdelen is terug te vinden op de studiekiezer van Universiteit Gent.