Algemene introductie

Eurosense is één van de toonaangevende bedrijven voor geodata en remote sensing in Europa, met hoofdkantoor in België. De groep werd opgericht in 1964 en heeft filialen in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Slowakije, Polen, Bulgarije en Roemenië. Specialiteiten van Eurosense zijn onder meer: aerial imagery met hoge resolutie (tot 2 cm GSD), true orthofoto’s, airborne LiDAR, 3D-stadsmodellen, thermografie, , inventarisatie en gezondheidsanalyse van bomen, GIS-consultancy en andere geo-gerelateerde vragen. Klanten zijn zowel publiek (overheid) als privaat (zoals architectuur, bouw, techniek, telecommunicatie, nutsbedrijven en zonne-energie sector).

Afgewerkte producten (beeldmateriaal, LiDAR-puntenwolken, 3D-modellen, …) met een hoge resolutie zijn essentieel voor een betrouwbare en nauwkeurige besluitvorming. Eurosense gebruikt daartoe geavanceerde apparatuur en zet hoog opgeleid personeel in dat zorgt voor de data-acquisitie en verwerking.

De hele groep werkt volgens de procedures van ISO 9001:2015 en past een kwaliteitssysteem toe dat continu wordt verbeterd en aangepast aan de laatste kwaliteitsbehoeften.

Met haar aanwezigheid in negen Europese landen biedt Eurosense de technische expertise, afgestemd op de cultuur en vereisten van de activiteiten van elke klant. Ons partnership met ESRI BeLux zorgt voor geïntegreerde oplossingen voor een volledig gebruiksvriendelijk beheer van geodata.

Eurosense is verder nog een van de oprichters van de European Association of Aerial Surveying Industries (EAASI) en de European Association of Remote Sensing Companies (EARSC).

Producten – Wij leveren geo-ruimtelijke gegevens

Eurosense verwerft, verwerkt en ontleent verschillende data producten afkomstig vanuit de lucht/ruimte maar ook uit bronnen gaande van historische kaarten tot geodatabases. Doel is om producten te leveren met de hoogste resolutie en nauwkeurigheid, met als belangrijkste producten :

Luchtfoto’s

Luchtbeelden zijn het startpunt voor veel geodata producten en essentieel voor ruimtelijk expliciete en nauwkeurige besluitvorming. Wij zijn in het bezit van diverse RGB-NIR camera’s waarmee we hoge resolutie geodata producten aanmaken. Deze variëren van het maken van gekleurde puntenwolken en afstandsschattingen (gebruikt voor het in kaart brengen van landbedekking of obstakels) tot true orthofoto’s met een resolutie van 2 cm. True orthofoto’s hebben het kenmerk gebouwen weer te geven zonder omvalling en met behoud van geometrische integriteit. Het gebruik van true orthofoto’s levert nauwkeurigere resultaten op bij de daaropvolgende gegevensverwerking, zoals voor het extraheren van footprints van gebouwen, de identificatie van groene daken of verticale integratie van de gegevens in bestaande databases.

Fotogrammetrie

De fotogrammetrische apparatuur van EUROSENSE omvat ongeveer 40 apparaten, zowel verschillende analytische stereokarteerapparaten (Leica SD2000) als digitale stereokarteerapparaten, ook softcopy apparaten genoemd (SocetSets). Daarnaast beschikt EUROSENSE over meerdere licenties van INPHO-software (OrthoBox, Match-AT …) voor aerotriangulaties en orthofotoproductie. EUROSENSE is gespecialiseerd in 2D en 3D kartering.

LiDAR-metingen

Dankzij geavanceerde LiDAR-scanners worden de Eurosense LiDAR-producten geëxtraheerd uit een puntenwolk met een ongeëvenaarde dichtheid. LiDAR-gegevens met een hoge resolutie zijn essentieel voor gedetailleerde terreinanalyse, zoals voor metingen ter voorkoming van overstromingen of voor calamiteitenkaarten. Eurosense is één van de belangrijkste leveranciers voor de productie van digitale terreinmodellen, zoals het DHM in Vlaanderen en AHN3 (2015-2019) en AHN4 (2020 – lopend) in Nederland.

Thermografie

Een onvoldoende dakisolatie is de bron van warmteverlies en daarmee een oorzaak van onnodige energiekosten, vooral in tijden van opwarming van de aarde. In de jaren ’80 en ’90 produceerde Eurosense al thermografische kaarten met een lage ruimtelijke resolutie om stedelijke hitte-eilanden in de zomer te identificeren. Sinds het midden jaren 2000 worden oppervlaktetemperaturen met een hoge resolutie meestal gemeten in winterperiodes voor gemeenten en stadsbesturen, grote industriële sites of energiebedrijven. Onze thermografieproducten hebben bijgedragen aan het identificeren van thermische verliezen en een gerichte verbetering van dakisolatie en stadsverwarmingssystemen, en zijn ook gebruikt in andere toepassingen zoals hotspotmetingen in afvalstortplaatsen of warmwaterafvoer naar rivieren of kanalen.

3D-stadmodellen

We zien de wereld in 3D, en daarom is het voor bepaalde beslissingen essentieel om op één lijn te zitten, voorbij het orthogonale perspectief. Onze 3D-stadsmodellen zijn een nauwkeurige en heldere samensmelting van de geometrie en textuur van het gebouw, zodat stedenbouwkundigen, architecten en burgers betere beslissingen kunnen nemen. Door data met een hoge resolutie te combineren met krachtige algoritmen, produceren we geometrisch nauwkeurige 3D-modellen die kunnen worden gebruikt als een 3D-geo-database.

Objectdetectie en classificatie van bodembedekking

Eurosense past verschillende technologieën toe, zoals LiDAR of stereoscopische beeldinterpretatie (of een combinatie van beide) om bepaalde objecten of kenmerkklassen te extraheren. Er is een lange lijst van gebruikersapplicaties gerelateerd aan dit werkveld, zoals gedetailleerde terreinanalyse, overstromingspreventiemetingen, calamiteitenkaarten, telecommunicatieplanning, uitrol van infrastructuur, stadsplanning en nog veel meer. Onze 2D-vectorkaarten of 3D-geodata afkomstig van remote sensing-bronnen, helpen onze klanten om kosten en menselijke inspanningen te verminderen en om op grotere schaal zeer nauwkeurige informatie te extraheren die voor hen het meest waardevol is.

Boomgezondheidsbeoordelingen

Bomen voorzien ons van zuurstof, leggen CO2 vast, nemen luchtverontreinigende stoffen op, bieden leefgebied voor dieren, verlichten de effecten van stedelijke hitte-eilanden en zijn dus cruciaal voor onze gezondheid en het milieu. Toch worden bomen, vooral in stedelijke gebieden, continu blootgesteld aan vervuiling, bodemverdichting, uitlaatgassen en fysieke schade. Als ze niet dienovereenkomstig worden beheerd, kunnen beschadigde bomen ernstige ongevallen veroorzaken en mensen en eigendommen beschadigen. Al meer dan 20 jaar beoordeelt Eurosense de boomgezondheidsstatus van openbare besturen door luchtbeelden te combineren met terreinonderzoek. We leveren geo-databases en rapporten op maat voor gebruik, inclusief de boomgezondheidsstatus en een gebruiksklaar actieplan voor een duurzaam beheer van bomen.

Satellietbeelden

Ondanks een lagere ruimtelijke resolutie bieden gegevens, afkomstig van satellietopnamen, een frequente herhalingstijd. Dit is vooral nuttig voor waarnemingen met een aanwezige temporele dimensie, zoals bijvoorbeeld de waarneming van de fenologie van grote bossen. Eurosense kan u voorzien van een hele reeks verschillende satellietbeelden van over de hele wereld. We hebben geen beperkingen met betrekking tot de satellietgegevensbron, de resolutie of het interessegebied. We hebben ruime ervaring met het verwerken van een breed scala aan optische en radarruimtebeelden of een combinatie hiervan. Eurosense is gespecialiseerd in de productie van producten met toegevoegde waarde zoals landgebruikskaarten, overstromingsmodellen, enz.

Belangrijkste uitrusting

De vloot van Eurosense telt vier tweemotorige vliegtuigen die elk meerdere sensoren kunnen installeren. Onze luchtdiensten zijn het ganse jaar door en op het hele Europese grondgebied inzetbaar.

Eurosense beschikt over verschillende fotogrammetrische camera’s. In 2019 heeft Eurosense de Vexcel UltraCam Eagle Mark 3 aangeschaft met ultragrote footprint van 450 Mpx (resulteert in een bredere dekking en alzo minder vlieguren). Met deze camera kan Eurosense orthofoto’s maken tot 2 cm GSD.

Eurosense leveren reeds tientallen jaren nauwkeurige LiDAR opmetingen vanuit de lucht. De nieuwste aanwinst (en krachtigste op de markt) is de Riegl VQ-1560 II (met geïntegreerde Phase One middenformaat 150 Mpx camera) die over een ongekende pulsfrequentie van 4 GHz! beschikt.

Voor luchtthermografie gebruikt Eurosense momenteel een digitaal thermografisch camerasysteem. Dit kan oppervlaktetemperaturen tot 30 cm GSD meten voor zeer nauwkeurige informatie thermografische kaarten.

Job/Stage

Ben je geïnteresseerd in een job of stage bij Eurosense ? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!

Contact

Eurosense

Nerviërslaan 54

B-1780 Wemmel, BELGIË

info.be@eurosense.com

+32 2 460 70 00