Geografica


Mag ik me even voorstellen: GEOGRAFICA is de naamGeografica

Zoals iedere latinist wel weet ben ik dochter van het godenpaar GEO en GRAFICA.
Maar verder ben ik vrij menselijk. Meer zelfs, ik hou van mensen en tracht ze dan ook vaak rondom mij te verenigen. Nog meer zelfs, jaarlijks kies ik uit zowat zes miljard stervelingen enkele tientallen uitverkorenen die zich het ganse jaar in mijn aanwezigheid mogen verblijden. En dat de liefde wederzijds is, blijkt uit het simpele feit dat alle verkorenen er meestal enkele jaren van hun mooie levenstijd voor over hebben om mij beter te leren kennen. Het afscheid weegt dan ook vaak zwaar, al worden ze getroost door het feit dat ze voor eeuwig en altijd discipel van Geografica oftewel "Geograaf" genoemd worden. Dat dit bij gewone stervelingen enige afgunst verwekt, behoeft geen verwondering. We hoeven maar te denken aan de smalende benaming die ze mijn volgelingen geven zoals: aardrijkskundige, weerman of -vrouw, kaartlegger, landmeter, landloper, ..., om maar aan te duiden welke beproevingen deze martelaren te wachten staan. Maar geen paniek, de komende vijf jaar zorgt het praesidium voor u!!!!

Zoals elke kring heeft ook Geografica officiële statuten. Deze kun je hier nalezen. 

 

 

 

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p> <i> <b> <hr /> <u>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.
  • Textual smileys will be replaced with graphical ones.

Meer informatie over formaatmogelijkheden