Bedrijfsfiche

Avineon is een internationaal GIS-bedrijf met kantoren in België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, het Midden-Oosten, India en de Verenigde Staten. We voeren projecten uit om de geodata van onze klanten te verbeteren (we ‘maken kaartjes’), we bouwen 3D stadsmodellen en we zetten onze geavanceerde 3D digital twin omgeving om mee te werken aan de energietransitie.

Tensing is een internationaal consultancy bedrijf, dat overgenomen werd door Avineon, en dat gespecialiseerd is in ESRI-technologie, FME-technologie en data science. In totaal werken er onder de Tensing vlag in Nederland en België 75 consultants.

Avineon en Tensing werken nauw samen, en vullen elkaar aan in vele projecten. Zo bouwen we onze digital twin op ESRI technologie, waarin we de 3D stadsmodellen laden die gecreëerd werden uit stereobeelden of Lidar puntenwolken, en koppelen we hier verschillende data aan middels FME. De verrijking van de stadsmodellen gebeurt verder door data-science technieken zoals object detection, waarmee we ramen, schouwen, zonnepanelen en dergelijke detecteren op orthofoto’s.

Verder zijn er consultants die opdrachten uitvoeren voor klanten, waarbij zij op elkaars expertise een beroep doen. Zo voeren we een project uit waarin we data met FME automatisch converteren, maar waar manuele correcties door de teams in India uitgevoerd worden. De consultants krijgen allen een brede vorming in GIS, en specialiseren dan geleidelijk in een specialiteit naar keuze. Kennisdeling en samenwerken staan centraal doorheen de hele carrière bij Avineon-Tensing.

We beschikken dus over lokale multifunctionele teams, bestaande uit projectleiders, ESR specialisten, FME specialisten en data scientists. Zij voeren voornamelijk opdrachten en projecten uit voor lokale klanten, zoals nutsbedrijven, overheden en asset owners (spoorwegen, havens, etc…), ook meer internationale projecten worden uitgevoerd: recentelijk hebben we een mobiele GIS applicatie ontwikkeld voor een drinkwaterbedrijf in Ghana. Gedeelde expertise bevindt zich meestal in de buurlanden Nederland en Frankrijk, maar ook in de Verenigde Staten. Manueel werk voeren de teams in India uit, onder leiding van de lokale projectleider.


Contact

Avineon NV

Duwijckstraat 17 – 2500 Lier

Tel: 03/433.18.83

Email:  benelux@avineon.com

Website:  www.avineon.com &  www.tensing.com &  https://careers.avineon-tensing.com/vls