We zoeken 2 jobstudenten voor een maand die kennis hebben van en kunnen werken met GIS-software (ArcGIS, QGis,…) door studie, stage of andere ervaring. Jobstudenten kunnen bijvoorbeeld uit volgende richtingen komen: Master Geografie, Geologie, Bio-Ingenieur of Bachelor Landmeetkunde. Een meer technisch profiel zoals een student Industrieel Ingenieur met kennis van CAD en rioleringen komt ook in aanmerking.

De jobstudenten zullen ingezet worden voor het digitaliseren in GIS van rioleringsplannen en stedenbouwkundige data.

1 jobstudent zal fulltime te werk gesteld worden in het PAC Zuid (Woodrow Wilsonplein, Gent).

1 jobstudent zal gedeeltelijk ook bij een gemeentebestuur te werk gesteld worden en moet dus bereid zijn zich te verplaatsen (treinverplaatsingen worden vergoed).

Periode van tewerkstelling kan in overleg met onze dienst gebeuren tussen half juli en eind september. In de mate van het mogelijke kan dit ook opgesplitst worden in verschillende weken.

Studenten kunnen zich kandidaat stellen door een kort CV te sturen naar pieter.deckers@oost-vlaanderen.be. Er zal indien nodig een kort kennismakingsgesprek georganiseerd worden.

Meer informatie: Pieter Deckers: 0497/813754 of pieter.deckers@oost-vlaanderen.be.