Functie cultuur 2014-2015


Door onvoorziene omstandigheden kan Wouter zijn functie in het praesidium van Geografica niet vervullen. Hierdoor is de functie van cultuurpraeses voor het jaar 2014-2015 niet ingevuld.

De taak van cultuur staat omschreven in onderstaande profielbeschrijving:

Je bent eerder voor het culturele aspect van stad Gent dan voor de Overpoortstraat. Je organiseert uitjes naar comedyavonden, opera’s, museumbezoeken, het stadsspel, spelletjesavonden,… en natuurlijk de grootste taak is de jaarlijkse quiz. Je bent thuis in Gent, bezorgt de Geograficaleden een hoger IQ, zorgt voor een KaKaWi en laat cultuurbarbaren branden op de BBQ. In de Therminal kennen ze jou als je binnenwandelt.

Geïnteresseerden met extra vragen kunnen zich steeds wenden tot Bavo (cultuur 2013-2014) of mezelf.

Kandidaturen moeten ingediend worden voor 20 augustus 23u59 en worden verstuurd naar praeses@geografica.be

Hopend op veel enthousiaste kandidaten,
Matthias

Inhoud syndiceren